شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جهانی سازی و مهاجرت

جهانی سازی و مهاجرت

/post-6237/

پدیده مهاجرت قدمتی به طول تاریخ بشر دارد، حتی آبا و اجداد ما «ایرانیان» و نیز آبا و اجداد بسیاری از ملل- بنابر ادعاهای باستان شناسان اقوام مهاجر هستند، در مورد ایرانیان آبا و اجداد ما آریاهایی هستند که از جانب سیبری به سمت فلات قاره ایران کوچیده‌اند. (-۱ ) آنچه در این امر حائز اهمیت...