شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جکوی انگشت باریک

جکوی انگشت باریک

/post-2366/

مشخصات: فلس هاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگيهاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي كوچك به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند و بزرگ و پلاك شكل نيستند؛ برآمدگيهاي پشتي بزرگ و سه وجهي، در 12 تا 14 رديف طولي قرار دارند؛ پلاكهاي زير دمي بشدت تيغه دار، نيمه نيمه...