شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی انگشت دراز نیکولسکی

جکوی انگشت دراز نیکولسکی

/post-2371/

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص و معمولاً در تماس با فلس چانه اي؛ برآمدگي هاي زير راني وجود دارند؛ نرها با رديفهاي پيوسته از منافذ راني و پيش مخرجي؛ رديفي از 26 تا 30 برآمدگي در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرجي؛ 32 تا 38 منفذ راني و پيش مخرجي (كلاً در هر دو طرف) در نرها؛ اولين...