شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی سقنقر فلس کوچک

جکوی سقنقر فلس کوچک

/post-2385/

مشخصات: فلسهاي مدور و بزرگ ناحيه پشت بعد از شانه ها امتداد نمي يابند، اين فلس ها بسيار جزئي نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ حدود 100 فلس اطراف ناحيه مياني بدن. رنگ آميزي: سطح پشتي خرمايي روشن، با نوارهاي باريك 7 شكل يا مورب قهوه اي تيره يا سياه، كه با افزايش سن نا مشخص يا ناپديد مي شوند؛...