شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی سنگی ایرانی

جکوی سنگی ایرانی

/post-2386/

مشخصات: سپر پوزه سوراخ بيني را در بر مي گيرد؛ اندامهاي حركتي عقبي تا سوراخ گوش مي رسند؛ 16 تا 24 تيغه زير چهارمين انگشت؛ دم نرها به شدن فشرده، با تاجي ضعيف يا رديفي از فلسهاي بزرگ شده (فقط در نرها) كه هرگز تا پشت بدن امتداد نمي يابند. رنگ آميزي: پشت زيتوني خاكستري؛ داراي نوار طولي مياني...