شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جکوی سنگی تیغه دار

جکوی سنگی تیغه دار

/post-2389/

مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص كه جفت پيشين بزرگ و در تماس با هم؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها با 4 تا 7 منفذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي پلاك شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بشدت تيغه اي، سه...