شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حجاری

سنگ تراشی (حجاری)

/post-2819/

حجاري از جمله هنرهاي بسيار قديمي كشورمان ميباشد كه در اكثر مناطق ايران رواج داشته ولي در ساليان اخير بواسطه حضور دستگاه هاي صنعتي، شيوه سنتي آن كم رونق شده است. اما خوشبختانه در شهر تبريزحجاري سنتي، رونقي دوباره يافته و شاهد خلق آثار بسيار زيبا و چشمگيري توسط هنرمندان اين رشته دشوار هنري...