شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

حجره در حجره نور در نور

حجره در حجره, نور در نور

/post-3992/

برای دیدن بازار کهن تبریز فقط کافی است نیم نگاهی به شهر اولین‌ها بیندازید. مهم نیست از کدام ورودی وارد شوید، از هر ورودی که بیایید و از هر کس که سراغ بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده را بگیرید، بدون هیچ توضیحی شما را به سمت هسته مرکزی تبریز و بازار تاریخی آن راهنمایی و هدایت خواهند کرد. حریمی از...