شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

ری، قصه ی قدیم

/post-154/

ری.این خاصیت یگانه البته سرنوشت شومی را هم برای این شهر کهن رقم زده است.امروزه معدود بازمانده های بناهای تاریخی ری،درمیان ساخت و سازهای شهری تهران، پنهان و مهجور مانده و کل آن شهر عظیمی که به چشم اعراب فاتح آن،بزرگ ترین شهر دنیا بود، آخرین منطقه از مناطق بیست گانه ی تهران است.اما این بخش...