شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حسن کیف

حسن کیف

/post-6395/

حسن کیف که در ساحل دجله واقع شده و با مدرسه ها ، رصدخانه ، دارالشفاء و سایر واحدهای آموزشی مرکز علمی و فرهنگی منطقه بود بعلت تغییر راه های ارتباطی و مراکز تجاری اهمیت خود را از دست داده است . این شهرستان بواسطه دارا بودن بناهای تاریخی فراوان ، در سال ۱۹۸۱ یک منطقه حفاظت شده اعلام گردید....