شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حصیر بافی نخل

حصیر بافی نخل

/post-2784/

حصير بافي از برگ درخت نخل شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچ هنرحصيربافي شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچي‌است كه هنرمندانه درشهرستان نيكشهر از برگ درختان داز (نوعي نخل خرماي وحشي) اين اثر هنري را خلق مي‌كنند. هنر حصيربافي در سيتان وبلوچستان قدمتي به اندازه تاريخ اين قوم دارد، اين هنر سينه به سينه...