شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حضور باستان شناسان آمریکایی و اروپایی در نزدیکی نط

حضور باستان شناسان آمریکایی و اروپایی در نزدیکی نطنز

/post-6214/

فعالیت گسترده هیئت های باستان شناسی خارجی در ایران که به اصطلاح آن را هیئت های باستان شناسی مشترک می نامند، چند سالی است که در جای جای خبرها و روزنامه ها به چشم می خورد. مطلب حاضر کنکاشی است بر اینگونه هیئت های باستان شناسی به ظاهر مشترک و درواقع خارجی که شاید در نخست جزو مسائل حاشیه ای به...