شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حفار مدیترانه ای موش کور

حفار مدیترانه‌ ای (موش کور)

/post-1529/

مشخصات: بدنی کلفت و استوانه‌ای شکل دارد، گردنش به قدری کوتاه است که به نظر می‌رسد سرش به شانه‌ها چسبیده است. چشم‌ها ریز و زیر پوست مخفی‌اند (احتمالاً فقط می‌تواند تاریکی را از روشنایی تشخیص دهد). لاله گوش ندارد. پوزه، دراز و صورتی رنگ است، دم کوتاه است، دست‌ها بسیار پهن، پارومانند و به طرف...