شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حمام گنجعلی خان موزه گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان (موزه گنجعلی خان)

/post-5805/

یکی از شاهکارهای معماری عصر صفویه همین حمام گنجعلی خان است که در شهر کرمان وجود دارد و آوازه زیبایی و عظمت تاریخی آن بین المللی هم شده. سردر این حمام، با خطوطی ازعلیرضا عباسی، خوشنویس معروف عصر صفویه تزئین شده . این حمام بخش های مختلفی داردکه عبارتند از سرسرا، دالان، رخت کن، هشتی و گرم...