شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

حواصیل شب

حواصیل شب

/post-2250/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 60 سانتی متر طول دارد. در پرنده بالغ ، روتنه خاکستری مایل به آبی، شانه و پشت سیاه، سر و پس سر سیاه و زیر تنه سفید است. منقارش کلفت و محکم و به رنگ سیاه، چشم ها به رنگ قرمز و پاها زرد و گوشتی کمرنگ است. 2 تا3 پر سفیداز پس سر تا پشتش دیده می شود. پرنده ی نابالغ و...