شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خانه ابدی تهرانی ها کجاست

خانه ابدی تهرانی ها کجاست

/post-4078/

در تهران، آرامگاه و گورستان های متعددی وجود دارد و گورستان اصلی و شناخته شده این استان، بهشت زهرا است. بهشت زهرا به قدری بزرگ است که با ورود به آن گویا وارد شهر مرده ها شده اید. خیابان‌بندی و بلوک و پلاک و ... انسان های دفن شده در آنجا برای خودشان نشانی درست و دقیقی دارند و خانه شان را می...