شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خانه تاریخی حیدرزاده Heydarzadeh Historical House

خانه تاریخی حیدرزاده | Heydarzadeh Historical House

/post-5300/

خانه حیدرزاده عمارت تاریخی واقع در منطقه مقصودیه شهر تبریز است که در سمت جنوب ساختمان شهرداری تبریز قرار دارد. هیچ سند تاریخی مبنی بر زمان احداث این خانه در دست نیست اما تحقیقات نشان می دهند که این خانه در حدود سال ۱۸۷۰ توسط حاجی حبیب لک ساخته شده است. در زیرزمین خانه حیدرزاده حوض خانه ای...