شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خانه قدکی دانشکده معماری خانه بهنام کارخانه چرم سا

خانه قدکی (دانشکده معماری، خانه بهنام، کارخانه چرم سازی)

/post-5304/

خانه بهنام یا بهنام گنجه ای یا قدکی یکی از ساختمانهای تاریخی شهر تبریز است که در اواخر دوران زندیان و اوایل دوران قاجار، به عنوان یک خانه مسکونی ساخته شده. در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، این خانه نوسازی و با نقاشیهایی تزیین شد.خانه قدکی متعلق به اواسط دوره قاجاریه بوده که شامل...