شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خانواده آگاماها

آگامای دم تیغی مصری

/post-2339/

مشخصات : حلقه های فلسی خار دار در سطح فوقانی دم توسط فلس های کوچک از هم جدا نشده اند ، ناحیه پشتی بدون ردیف های عرضی از برآمدگیهای خار دار توسعه یافته . فلس های روی بدن کوچک ، بیشتر از 300 فلس در اطراف ناحیه میانی بدن ؛ فاقد فلس های توسعه یافته روی پهلو ها ؛ 2 یا بیشتر ردیف عرضی از فلس ها...

آگامای دم تیغی بین النهرین

/post-2338/

مشخصات: حلقه‌هاي فلسي خاردار در سطح فواني دم توسط فلسهاي كوچك از هم جدا شده‌اند؛ ناحيه پشتي با رديفهاي عرضي كم و بيش منظم از برآمدگيهاي خاردار توسعه يافته؛ 15 يا بيشتر منفذ راني و پيش مخرجي (3 تا 5 منفذ پيش مخرجي و 11 تا 15 منفذ راني) در هر طرف؛ 12 برآمدگي در رديف عرضي قاعده دم؛ فاقد...

آگامای دم تیغی ایرانی

/post-2337/

مشخصات: حلقه‌هاي فلسي خاردار در سطح فوقاني دم توسط فلسهاي كوچك از هم جدا شده‌اند، اين حلقه‌ها در پهن‌ترين قسمت دم شامل 7 تا 8 فلس خاردار هستند؛ ناحيه پشتي با رديفهاي عرضي كم و بيش منظم از برآمدگيهاي خاردار توسعه يافته؛ 9 تا 15 منفذ راني و پيش مخرجي در هر طرف (2 تا 3 منفذ پيش مخرجي و 6 تا 8...

سوسمار باغی هندی

/post-2336/

مشخصات: داراي تاج پشتي مشخص، فلسهاي پهلويي بدن به طرف عقب و بالا نوك نيز مي شوند؛ فاقد چين و يا حفره در جلوي شانه‌ها، دو خار در بالاي حفره گوش، 35 تا 52 فلس حول ناحيه مياني بدن. رنگ آميزي: رنگ آميزي آنها متنوع و تغيير ناپذير است، معمولاً قهوه اي تيره، زيتوني مايل به خاكستري، حنايي روشن يا...

آگامای قفقازی

/post-2335/

مشخصات: فلسهاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند. فلسهاي پهلويي در ناحيه مياني گسترش يافته و در رديف‌هاي طولي مرتب نشده اند، تعداد فلسهاي حول ناحيه مياني بدن در نرها 115 تا 155 و در ماده‌ها 119 تا 180 عدد، دم به بندهاي مشخص و مجزا تقسيم شده، كه هر بند از دو حلقه فلسي تشكيل شده است. فلسهاي...

آگامای فلس شاخی

/post-2334/

مشخصات: فرم فلسهاي پشتي يكنواخت نيستند؛ فلسهاي شكمي صاف (بندرت داراي تيغه‌هاي ضعيف)؛ اندازه بزرگترين پولكهاي پشتي حدوداً سه برابر پهناي پولكهاي مجاور؛ 80 تا 121 فلس در اطراف پهن ترين قسمت ناحيه مياني بدن؛ سطح زيرين ران با قسمتي از فلسهاي بزرگ در ميان فلسهاي كوچك،؛ فلسهاي پينه بسته پيش...

آگامای صخره ای فلس کوچک

/post-2333/

مشخصات: فلسهاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند. فلسهاي پهلويي در ناحيه مياني گسترش يافته و در رديف‌هاي طولي مرتب نشده اند؛ تعداد فلسهاي حول ناحيه مياني بدن نرها 177 تا 235، در ماده‌ها 190 تا 259 عدد؛ دم به بندهاي مشخص و مجزا تقسيم شده كه هر بند از دو حلقه مشخص تشكيل شده است؛ فلسهاي گلويي...

آگامای صخره ای فلس درشت

/post-2332/

مشخصات: فلسهاي پشتي يكنواخت، فلسهاي مياني پشتي در رديف‌هاي طولي مورب كه پهناي آنها بيشتر از طول و به تعداد 16 تا 20 رديف مشخص، دم كم و بيش به بندهاي مجزا تقسيم شده كه در دو سوم ابتدايي، هر بند از بيش از دو حلقه فلسي تشكيل يافته كه از پهلو مشخص هستند و يا اينكه بندهاي دم نامشخص هستند. رنگ...

آگامای صخره ای سیاه

/post-2331/

مشخصات: فلسهای قسمت میانی بدن بیش از 150 عدد است. فلسهای خاردار در پهلو ها مشاهده نمی شود. دم به صورت چند بخش، که هر بخش دارای 2 تا 4 حلقه است. رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای با خالهی تیره در سرتاسر بدن. پراکندگی جهانی: پراکندگی این آگاما از جنوب ایران تا شمال شرقی پنجاب در پاکستان است. این...

آگامای سروزغی مخطط

/post-2330/

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلسهاي پشتي يكنواخت؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهاي ريشه اي شكل پيش آمده؛ فاقد فلسهاي متورم بالا آمده بر وري پشت بدن؛‌هر دو طرف چهارمين انگشت و طرف بيروني سومين انگشت بشدت ريشه دار؛ فلسهاي بيني در تماس با هم و توسط 3 فلس از لب بالا جدا مي شوند؛ داراي 2 يا...

123»