شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خراسان در یک پرواز

خراسان در یک پرواز

/post-6104/

هواپیما که از اوج آسمان آبی در میان ابرهای نقره‌یی و پنبه‌یی غوطه خورد و پایین آمد، ناگهان پر از عطر گل محمدی شد. آنها که برای نخستین بار وارد فضا و اسمان مشهد می‌شدند، بهت زده و متعجب همدیگر را نگاه کردند و در هواپیما چشم گرداندند. چه کسی عطر در هوا پاشید؟ آنها که با این بوی و این فضا...