شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خرس قهوه ای

خرس قهوه‌ ای

/post-1536/

(تركي: آيي) (تركمني: قونقرآيي) (كردي: وِرج، حش) (مازندراني: اَش) مشخصات: جثة بسيار بزرگي دارد (خرس قهوه‌اي بزرگ‌ترين گوشت‌خوار ايران است)، گوش‌ها كوچك، گرد و دم نامشخص است. اين خرس رنگي متفاوت از قهوه‌اي تيره تا زرد بور دارد. در مناطق غرب ايران، رنگ اكثر خرس‌ها روشن‌تر از مناطق شمالي است....