شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خروس کولی دم سفید

خروس کولی دم سفید

/post-1609/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد و شباهت بسیاری با خروس کولی سکم سیاه دارد، با این تفاوت که جثه کوچکتر، سر ساده و پاها زرد رنگ و بلندتر است. دمش در پرواز کاملا سفید دیده می شود. رو تنه خاکستری شنی، سر شنی رنگ، گردن و سینه خاکستری سربی، زیر تنه سفید خاکی، منقار سیاه ، نوار...