شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خروس کولی سینه سیاه خروس کولی بال سفید

خروس کولی سینه سیاه (خروس کولی بال سفید)

/post-1610/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد. پرنده ای زیبا، با پاهای بلند، روتنه قهوه ای شنی، سر سیاه و زیر تنه سیاه و سفید است. دو طرف چانه و پهلوهای گردن سفید، سطح روی شاهپرهای بال سیاه، دم سفید با حاشیه ی پهن سیاه رنگی در انتها، سطح زیرین پرهای پرواز وشکم سیاه پوشپرهای زیر بال سفید...