شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خرگوش

خرگوش غربی

/post-1355/

(تركي: دُوشان) (كردي: هورشِه، خروش، كروشك، كركي) مشخصات: جثه بزرگ‌تر از خرگوش‌هاي اهلي، گوش‌ها بلند، شبيه گوش الاغ با انتهاي گرد و نوك سياه كه اين سياهي يكي از وجوه تمايز آن با خرگوش‌هاي اهلي است. چشم‌ها درشت، دم كوتاه، دست‌ها داراي پنج و پاها داراي چهار انگشت هستند كه به ناخن‌هاي قوي ختم...

خرگوش شرقی

/post-1354/

(بلوچي: كرگوشك) (تركمني: تاواشان) از نظر ظاهري شباهت زيادي به خرگوش غربي دارد ولي جثه آن كوچك‌تر است. پراكندگي اين خرگوش در نيمه شرقي ايران از جنوب شرقي درياي مازندران، ميانكاله تا مرز افغانستان است. تاكنون مطالعات چنداني در مورد مشخصات ظاهري، محدوده پراكندگي و عادات و رفتار اين خرگوش...