شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خرگوش شرقی

خرگوش شرقی

/post-1354/

(بلوچي: كرگوشك) (تركمني: تاواشان) از نظر ظاهري شباهت زيادي به خرگوش غربي دارد ولي جثه آن كوچك‌تر است. پراكندگي اين خرگوش در نيمه شرقي ايران از جنوب شرقي درياي مازندران، ميانكاله تا مرز افغانستان است. تاكنون مطالعات چنداني در مورد مشخصات ظاهري، محدوده پراكندگي و عادات و رفتار اين خرگوش...