شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خرگوش غربی

خرگوش غربی

/post-1355/

(تركي: دُوشان) (كردي: هورشِه، خروش، كروشك، كركي) مشخصات: جثه بزرگ‌تر از خرگوش‌هاي اهلي، گوش‌ها بلند، شبيه گوش الاغ با انتهاي گرد و نوك سياه كه اين سياهي يكي از وجوه تمايز آن با خرگوش‌هاي اهلي است. چشم‌ها درشت، دم كوتاه، دست‌ها داراي پنج و پاها داراي چهار انگشت هستند كه به ناخن‌هاي قوي ختم...