شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خشکه داران

خشکه داران - مازندران

/post-2634/

اثر طبیعی ملی خشکه داران با مساحتی بالغ بر254 هکتار در سال 1354طی مصوبه شماره 116 مورخ21/5/54 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. موقعیت جغرافیایی اثر طبیعی ملی خشکه داران در موقعیت جغرافیایی N364338 E510353 در استان مازندران واقع گردیده است. ویژگیهای منطقه این اثر...