شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش بال سفید خفاش کول

خفاش بال سفید (خفاش کول)

/post-1359/

مشخصات: گوشک هلالی شکلی دارد که از نصف طول گوش کوتاه‌تر است. دندان‌های فکی بسیار کوچک و از بیرون به سختی قابل دیدن است. دم به وسیله پرده دمی پوشیده شده ولی مهره آخر دم به طور مشخص بیرون است. انگشت شست کوتاه است. رنگ موهای پشت، قهوه‌ای و موهای سطح شکم روشن‌تر است. در لبه پرده‌های بالی و دمی...