شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش بکشتاین

خفاش بکشتاین

/post-1361/

مشخصات: شناسائی این خفاش از سایر خفاش‌های جنش Myotis به علت داشتن گوش‌های بسیار بلندش که در صورت خوابانیدن به جلو از نوک بینی بسیار فراتر می‌رود آسان است. در این خفاش طول گوش مساوی و یا بلندتر از نصف طول ساعد است. موها بلند، رنگ موها و غشاء پوستی، قهوه‌ای متمایل به قرم ز است. انتهای پرده...