شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش بینی برگه ای سه دندانه

خفاش بینی برگه‌ ای سه‌ دندانه

/post-1363/

مشخصات: گوش‌ها نسبتاً بزرگ و فاقد گوشک است. قسمت پایین برگه بینی صاف ولی در قسمت بالا نیشتر سه‌دندانه است. دم به وسیله پرده دمی پوشیده می‌شود ولی نوک آن بیرون است. رنگ بدن از زرد متمایل به خاکستری تا قهوه‌ای روشن است. اندازه‌ها: طول سر و تنه 50 تا 60 میلی‌متر، دم 18 تا 25 میلی‌متر، ساعد 44...