شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش دو رنگ خفاش ساوی

خفاش دو رنگ (خفاش ساوی)

/post-1374/

مشخصات: جثه‌اش از سایر خفاش‌های پی‌پیس‌ترل بزرگ‌تر است. گوش‌ها نسبتاً کوچک و در بالا گرد هستند. گوشک بسیار کوچک و از نصف طول گوش کوتاه‌تر است، قسمت بالایی گوشک پهن و عرض آن معادل طول قسمت بیرونی است. دندان‌های فکی، بسیار کوچک هستند و گاهی نیز دندان پیش آسیای اول وجود ندارد. این دندان‌ها به...