شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خفاش سروتین

خفاش سروتین

/post-1377/

مشخصات: جثه نسبتاً بزرگ، سر دراز و پوزه پهن است. گوش‌ها کوچک و با فاصله زیاد از هم، گوشک کوچک، باریک، با نوک گرد و کوتاه‌تر از نصف طول گوش، دم نسبتاً کوتاه است، مهره آخر و قسمتی از ماقبل آن به طور آزاد از پرده دمی بیرون است که علامت مشخصه این خفاش می‌باشد. رنگ موهای پشت، قهوه‌ای تیره با...