شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خفاش قره قوم

خفاش قره قوم

/post-1382/

مشخصات: جثه از خفاش سروتین کوچک‌تر و رنگ آن زیتونی متمایل به زرد روشن است. تفاوت اصلی در اندازه‌های جمجمه است. اندازه‌ها: طول ساعد 5/33 تا 6/37 میلی‌متر. زیستگاه: در ایران وجود آن تا کنون فقط از غار قطورسور واقع در شمال کوه‌های سبلان گزارش شده است. پراکنش جهانی: ترکمنستان،‌ قزاقستان و...