شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش نعل اسبی کوهستانی

خفاش نعل اسبی کوهستانی

/post-1398/

مشخصات: جثه، کوچک‌تر از خفاش نعل‌اسبی بزرگ است. زین از پهلو بلند و نوک‌تیز و نیشتر مثلثی شکل است. موهای نرم و انبوهی دارد،‌ رنگ موها در پشت قهوه‌ای و زیر شکم کرم روشن است. اندازه‌ها: طول سر و تنه 44 تا 57 میلی‌متر، دم 24 تا 26 میلی‌متر، ساعد 43 تا 48 میلی‌متر. زیستگاه: غارها، قنات‌ها و...