شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش ها جاذبه ای دل انگیز برای علاقه مندان اکوتوری

خفاش ها جاذبه ای دل انگیز برای علاقه مندان اکوتوریسم و طبیعت

/post-6276/

پرنده ای که پر ندارد، تخم گذار نیست، بچه زا و پستاندار است، بچه اش را شیر می دهد و بعضی از انواع آن در پرواز، سرعتی به مراتب بیش از بسیاری از پرندگان دارند «خفاش یا شبکور» نامیده می شود با تعریفی دیگر می توان گفت خفاش تنها پستانداری است که پرواز می کند. خفاش ها با وجود جثه کوچک و ظریف خود...