شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خفاش گوش بلند

خفاش گوش بلند

/post-1383/

مشخصات: جثة نسبتاً کوچک است. گوش‌ها بیش از حد بلند، بیضی شکل و در جلوی پیشانی به هم چسبیده هستند. این ویژگی وجه تمایز آن با سایر خفاش‌ها است. گوشک بزرگ و تقریباً به اندازه نصف طول گوش، عرض گوشک تقریباً شش میلی‌متر است. در موقع استراحت گوش‌ها تا می‌خورند و لی گوشک صاف باقی می‌ماندع دم بلند،...