شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خفاش گوش پیکانی

خفاش گوش پیکانی

/post-1385/

مشخصات: جثه نسبتاً بزرگ، سر بزرگ و پوزه‌ای کوتاه دارد. گوش‌ها بسیار بلند و پهن است و بر خلاف خفاش گوش بلند در جلوی پیشانی به هم نچسبیده‌اند. گوشک بزرگ و به اندازه نصف طول گوش است. به جز نوک دم نسبتاً کوتاه آن، بقیه توسط پرده دمی پوشیده شده است. موها بلندند. رنگ موها در قسمت پشتی زرد مایل...