شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خلخال منطقه ای با 3 اقلیم

خلخال منطقه ای با ۳ اقلیم

/post-5741/

شهرستان خلخال واقع در جنوب شرق استان اردبیل دارای سه اقلیم مدیترانه‌ای خشک و گرم، مدیترانه‌ای گرم و مدیترانه‌ای معتدل است. به علت کوهستانی بودن منطقه‌، میزان بارندگی آن از سالی به سال دیگر متفاوت است. خلخال دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های معتدل و بسیار مفرح است. ارتفاعات شرقی و کوهستانی...