شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خلیج فارس گنجینه ای طبیعی

خلیج فـارس گنجینه ای طبیعی

/post-6008/

خلیج‌فارس بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی به ویژه آبزیان کوچک و مکانی آرام برای گونه‌های مختلف است که از هزاران سال پیش تا امروز به زندگی خود ادامه داده‌اند. خلیج‌فارس دریای نیمه بسته‌ای است که با مساحتی برابر با ۴۰ هزار کیلومتر مربع از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند می‌پیوندد. خلیج‌فارس با...