شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوتکا

خوتکا

/post-1287/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 46 سانتی متر طول دارد و از سایر اردک ها کوچکتر است.بسیار اجتماعی است و به سرعت و تیز به پرواز در می آید. در پرنده ی نر، سر تیره و بدنش خاکستری به نظر می آید. ولی سر به رنگ بلوطی است و دو نوار پهن چشمی به رنگ سبز دارد. در دو طرف زیر دمگاه، دو لکه ی زرد نخودی و در...