شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوتکای کاکلی

خوتکای کاکلی

/post-1290/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 50 سانتی متر طول دارد و از اردک های روی آب چر است. اندازه ش بین اردک مرمری و خوتکا بوده و پشتش اندکی قوزدار به نظر می آید. پرنده ی نر، خاکستری با سر و کاکل افتاده در پس سر، به رنگ سبز شفاف و بلوطی مسی دیده می شود. منقار سیاه بوده و پیشانی شیب تندی دارد. از ویژگی...