شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان بهشت باستان شناسان

خوزستان, بهشت باستان شناسان

/post-5535/

خوزستان استان غریبی است که می توان آن را یکی از بهترین پتانسیل های گردشگری عنوان کرد؛ استانی که از گردشگری تاریخی دارد، تا گردشگری جنگ خیلی ها خوزستان را به خوبی آنچه که هست نمی شناسند. حتی نمی دانند اگر به این استان بکر سفر کنند چقدر تجربه های جدید خواهند داشت و چقدر بهشان خوش خواهد گذشت....