شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان خاستگاه قدیمی ترین ومهم ترین سنددریانوردی

استان خوزستان خاستگاه قدیمی ترین ومهم ترین سنددریانوردی

/post-6806/

ایران از شمال و جنوب با سه هزار کیلومتر دریا مجاورت دارد. به همین دلیل ایرانیان از قدیم در کنار این آب‌های خروشان دریا زندگی کرده اند و تاکنون زندگی بشر همچنان ادامه دارد. از این رو می توان گفت ایرانیان نخستین دریانوردانی بودند که در راه شناساندن زوایای ناشناخته دنیا گام‌هایی نتیجه‌بخش...