شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان خراسان رضوی

خفاش زرد (خفاش بتا)

/post-1375/

مشخصات: شباهت زیادی به خفاش سروتین دارد ولی کوچک‌تر از آن است. پرده دمی روشن‌تری با حدود 17 خط عرضی دارد. موهای بدن انبوه و رنگ آن در پشت، زرد خاکی و زیر بدن سفید شیری است. طول ساعد 40 تا 42 میلی‌متر است. زیستگاه: سوراخ درختان، شکاف دیوارها و داخل ساختمان‌ها. پراکندگی: در ایران این گونه از...