شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان خطه سبز جنوب

استان خوزستان خطه سبز جنوب

/post-7069/

سفر به خوزستان، جایی که هرچه در مورد چغازنیل، شوش و شوشترش نوشته ای همگی تنها از روی تصاویر آن بود، خیلی هیجان انگیز به نظر می رسید. خوزستان خطه سرسبز جنوبی ایران که قدمتی معادل فارس دارد و تمدن های هزاران ساله در آن رشد و پرورش یافته و نابود شده اند، مدت ها اسیر حملات بمب ها و موشک های...