شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوزستان سرزمین تاریخ و تمدن

استان خوزستان, سرزمین تاریخ و تمدن

/post-7110/

خوزستان از آغاز، گذرگاه و محل استقرار نژادها و قوم های مختلف بوده است به گونه ای كه خوزستان را گهواره تمدن نامیده اند. استقرار تمدن های لیبی، یونانی، روم فینیقی، مصری، آشوری، كلدانی، سومری و آریایی كه از راه تجارت و بازرگانی به وسیله كشتی، تحت تأثیر تمدن های هند و چین نیز قرار گرفته اند،...