شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوشا شیراز و این سوغات نابش

خوشا شیراز و این سوغات نابش

/post-3775/

خودمان را به خواب زده ایم و مثل میراث داری که ثروت پدر را به باد می دهد و بعد کاسه گردان این و آن می شود, دوره افتاده ایم و جنس بی کیفیت و بی هویت چینی می خریم, فقط به صرف این که ارزان است, زرق و برق دارد و خصوصا برای وقتی که می خواهیم سوغاتی یا هدیه بدهیم, چشم پر کن است خودمان را به خواب...