شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خیلی دور خیلی نزدیک

خیلی دور, خیلی نزدیک

/post-6154/

سفر به روستای «مصر» از توابع سمنان به این سمت که می‌روی به آسمان نزدیک می‌شوی. هم صحبت ستاره می‌شوی. رویای باران می‌گیری. شاید بیاید. شاید هم سال‌ها بگذرد و نیاید. برای همین است که کویری‌ها همیشه عاشقند. مگر نه این‌که کویر همیشه در حسرت باران سوخته است. اما بزرگ بوده و به رویاهای بزرگ راه...