شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دارکوب بزرگ دارکوب خالدار بزرگ

دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ)

/post-1686/

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است و لکه های سفیدی روی شانه هایش دیده می شود. زیر دم و زیر بدن قرمز است پرنده ی نر، با نوار سیاه در حاشیه ی گردن و پس سر قرمز و پرنده ی ماده با تارک سیاه دیده می شود. زیر گونه ای که در ایران است ، علاوه بر بلندتر بودن منقار؛...