شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دارکوب سوری دارکوب باغی

دارکوب سوری ( دارکوب باغی)

/post-1691/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه و سفید با لکه ی قرمز پس سر در پرنده ی نر (در ماده تارک و پس سر سیاه است) دیده می شود. زیر بدن و زیر دم قرمز و زیر تنه سفید سربی است. بسیار شبیه دارکوب بزرگ است. با این تفاوت که فاقد رگه ی سیاه چانه است. روتنه سیاه با نوار پهن سفید...